Bảng Giá Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Dịch Vụ Sửa All in One AIO THINKCENTRE EDGE 72Z Không Lên Nguồn 150,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính  LENOVO THINKCENTRE CHROMEBOX Tại Quận 4 160,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính IDEACENTRE A700 Thay Chip Vga 220,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính IDEACENTRE A720 Chết Ic Nguồn 220,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO A540  Không Lên Nguồn 300,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO A740  Treo Logo 240,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO AIO C340-2292 Thay Chip Vga 310,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO AIO C340-7597 Chết Ic Nguồn 170,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO AIO C440-7595 Thay Chip Vga 310,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO B340 Thay Chip Vga 250,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO C20-30  Treo Logo 320,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO C320-MULTI TOUCH Gía Sinh Viên 240,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO C320-NONE TOUCH Bị Vào Nước 260,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO C340 Không Lên Nguồn 350,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO C355  Không Lên Nguồn 280,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO C360  Chính Hãng 240,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO C40-30  Bị Vào Nước 390,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO C440  Treo Logo 330,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO C440 TOUCH  Gía Bao Nhiêu 270,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO C470  Chính Hãng 280,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO C50-30  Hư Mainboar 370,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO C560  Gía Sinh Viên 320,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO HORIZON 2S TABLE PC Bị Vào Nước 210,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO IDEA CENTRE B40-30 Không Lên Nguồn 320,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO IDEA CENTRE C360 Chính Hãng 400,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO IDEA CENTRE C40 Chết Ic Nguồn 180,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO IDEA CENTRE C470 Bị Vào Nước 250,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO IDEA CENTRE M90Z Gía Bao Nhiêu 400,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO IDEACENTRE 510-23ISH Treo Logo 270,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO IDEACENTRE 510S Tại Quận 10 210,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO IDEACENTRE 520S Chết Ic Nguồn 280,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO IDEACENTRE 910 Gía Bao Nhiêu 330,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO IDEACENTRE B320  Chính Hãng 280,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO IDEACENTRE B340  Tại Quận 10 400,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO IDEACENTRE B40-30  Không Lên Nguồn 240,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO IDEACENTRE B520E   Tại Quận 12 220,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO IDEACENTRE B540  Không Lên Nguồn 160,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO IDEACENTRE B540P Gía Bao Nhiêu 380,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO IDEACENTRE B550 TOUCH  Chết Ic Nguồn 360,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO IDEACENTRE B750  Treo Logo 190,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO IDEACENTRE C40-30 Không Lên Nguồn 300,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO IDEACENTRE C50-30 Bị Vào Nước 160,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO IDEACENTRE Y910-27ISH Bị Vào Nước 390,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO S500Z Không Lên Nguồn 290,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO THINKCENTER E63Z Mất Nguồn 350,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO THINKCENTRE M700Z Không Lên Nguồn 310,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO THINKCENTRE M73Z Gía Bao Nhiêu 370,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO THINKCENTRE M800Z Treo Logo 400,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO THINKCENTRE M810Z Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO THINKCENTRE M900Z Bị Vào Nước 240,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO THINKCENTRE M910Z Thay Chip Vga 270,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO THINKCENTRE X1 Treo Logo 230,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO THINKCENTRE X1 DESKTOP Gía Sinh Viên 260,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO YOGA HOME 900 27 Hư Mainboar 200,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính IDEACENTRE A300/A310 Treo Logo 270,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính IDEACENTRE HORIZON Tại Quận 5 340,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO 300 – C20 00 Bị Vào Nước 370,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO AIO C240 Hcm 170,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO AIO C340-1889 Hư Mainboar 400,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO AIO C340-6134 Hư Mainboar 340,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO AIO C340-7627 Gía Sinh Viên 300,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO AIO C340-7628 Bị Vào Nước 150,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính LENOVO AIO C440-5892 Gía Bao Nhiêu 250,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO C20-05 Chết Ic Nguồn 320,000Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Dịch Vụ Sửa All in One LENOVO được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !