Bảng Giá Dịch Vụ Sửa All in One MSI

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Dịch Vụ Sửa All in One MSI AE2210  Không Lên Nguồn 200,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI WIND TOP AE2280-008US Chết Ic Nguồn 270,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI AE2240 Thay Chip Vga 310,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI WIND TOP AE2420 Gía Sinh Viên 240,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI ALL IN ONE WIND TOP AE2280 Treo Logo 150,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI AG220 2PE (NON-TOUCH) Chết Ic Nguồn 380,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI AG220 2PE (TOUCH) Mất Nguồn 150,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI AG240 2PE Tại Quận 10 380,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI GAMING 24 6QD Treo Logo 350,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI GAMING 24 6QE Chết Ic Nguồn 230,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI GAMING 24 6QE 4K Bị Vào Nước 200,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI GAMING 24GE 2QE Bị Vào Nước 390,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI GAMING 24GE 2QE 4K Bị Vào Nước 360,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI AG270 2PE Gía Bao Nhiêu 300,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI AG270 2QC Thay Chip Vga 280,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI AG270 2QC 3K Chính Hãng 360,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI AG270 2QE Chết Ic Nguồn 170,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI AG270 2QL Chết Ic Nguồn 160,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI AG2712A Chính Hãng 330,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI GAMING 27 6QE Gía Bao Nhiêu 260,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI WIND TOP MSI AG2712 Bị Vào Nước 210,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI PRO 20 6M Mất Nguồn 250,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI PRO 20E 6NC Treo Logo 290,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI PRO 20E 7NC Treo Logo 390,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI WIND TOP MSI AP2000 Gía Sinh Viên 250,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI PRO 22E 6M Không Lên Nguồn 170,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI PRO 22E 7M Bị Vào Nước 350,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI PRO 22E 7NC Chết Ic Nguồn 290,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI PRO 24 6M Chính Hãng 260,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI PRO 24 6NC Treo Logo 200,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI PRO 24 7NC Chính Hãng 380,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI GAMING 24 6QD (GTX 950M) Mất Nguồn 240,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI GAMING 24 6QE (GTX 960M) Treo Logo 240,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI GAMING 24 6QE 4K (GTX 960M) Hư Mainboar 340,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI GAMING 27 6QE (GTX 980M) Hư Mainboar 240,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI AG270 2QL (GTX 960M) Gía Sinh Viên 240,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI GAMING 24GE 2QE 4K (GTX 960M) Gía Bao Nhiêu 160,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI GAMING 24GE 2QE (GTX 960M) Gía Sinh Viên 290,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI AG270 2QC 3K (GTX 970M) Chính Hãng 250,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI AG270 2QC (GTX 970M) Treo Logo 270,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI AG270 2QE (GTX 980M) Treo Logo 150,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI AG270 2PC (GTX 870M) Chính Hãng 240,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI AG220 2PE (NON-TOUCH) (GTX 860M) Không Lên Nguồn 190,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI AG270 2PE (GTX 880M) Hư Mainboar 320,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI AG220 2PE (TOUCH) (GTX 860M) Chết Ic Nguồn 170,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI AG240 2PE (GTX 860M) Mất Nguồn 380,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI PRO 20EX 7M Gía Sinh Viên 300,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI PRO 22E 6NC Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI AC1900 Gía Sinh Viên 260,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI AE201 Thay Chip Vga 390,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI AE202 Gía Sinh Viên 380,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI AE2050 Hư Mainboar 230,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI AE220 5M Chính Hãng 300,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI ALL IN ONE WIND TOP AE1920 Chết Ic Nguồn 290,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI AP16 FLEX Thay Chip Vga 330,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI AP1622E Không Lên Nguồn 250,000 BH 9 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI AP200 Gía Bao Nhiêu 250,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI PRO 16 7M Bị Vào Nước 200,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI PRO 16 FLEX Chính Hãng 330,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa All in One MSI PRO 16B FLEX Không Lên Nguồn 280,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI PRO 20 6NC Chính Hãng 360,000 BH 6 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI PRO 20 7M Không Lên Nguồn 180,000 BH 12 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI PRO 20 7NC Treo Logo 210,000 BH 3 Tháng
Dịch Vụ Sửa Máy Tính MSI PRO 20E 4BW Treo Logo 150,000 BH 6 ThángChat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Dịch Vụ Sửa All in One MSI sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Dịch Vụ Sửa All in One MSI được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Dịch Vụ Sửa All in One MSI thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Dịch Vụ Sửa All in One MSI được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !