Bảng Giá Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính AIO THINKCENTRE EDGE 72Z Gía Rẻ 180,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính  LENOVO THINKCENTRE CHROMEBOX Lấy Liền 300,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính IDEACENTRE A700 Uy Tín 380,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính IDEACENTRE A720 Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO A540  Gía Rẻ 240,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO A740  Gía Sinh Viên 160,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO AIO C340-2292 Hcm 390,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO AIO C340-7597 Gía Rẻ 170,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO AIO C440-7595 Gía Rẻ 190,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO B340 Hcm 280,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO C20-30  Gía Sinh Viên 330,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO C320-MULTI TOUCH Lấy Liền 390,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO C320-NONE TOUCH Lấy Liền 300,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO C340 Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO C355  Gía Rẻ 390,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO C360  Quận Phú Nhuận 310,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO C40-30  Hcm 330,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO C440  Uy Tín 390,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO C440 TOUCH  Hcm 290,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO C470  Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO C50-30  Hcm 390,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO C560  Uy Tín 260,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO HORIZON 2S TABLE PC Hcm 350,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO IDEA CENTRE B40-30 Chất Lượng 290,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO IDEA CENTRE C360 Hcm 160,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO IDEA CENTRE C40 Chính Hãng 290,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO IDEA CENTRE C470 Chính Hãng 370,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO IDEA CENTRE M90Z Gía Rẻ 310,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO IDEACENTRE 510-23ISH Hcm 220,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO IDEACENTRE 510S Tại Quận 4 240,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO IDEACENTRE 520S Uy Tín 300,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO IDEACENTRE 910 Uy Tín 340,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO IDEACENTRE B320  Hcm 200,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO IDEACENTRE B340  Gía Rẻ 380,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO IDEACENTRE B40-30  Hcm 290,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO IDEACENTRE B520E   Quận Tân Phú 400,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO IDEACENTRE B540  Hcm 360,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO IDEACENTRE B540P Uy Tín 190,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO IDEACENTRE B550 TOUCH  Gía Bao Nhiêu 220,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO IDEACENTRE B750  Gía Rẻ 340,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO IDEACENTRE C40-30 Lấy Liền 250,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO IDEACENTRE C50-30 Uy Tín 200,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO IDEACENTRE Y910-27ISH Chất Lượng 310,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO S500Z Chất Lượng 370,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO THINKCENTER E63Z Chính Hãng 270,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO THINKCENTRE M700Z Gía Bao Nhiêu 270,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO THINKCENTRE M73Z Lấy Liền 210,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO THINKCENTRE M800Z Quận Thủ Đức 200,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO THINKCENTRE M810Z Chính Hãng 160,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO THINKCENTRE M900Z Tại Quận 10 400,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO THINKCENTRE M910Z Chất Lượng 310,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO THINKCENTRE X1 Chất Lượng 270,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO THINKCENTRE X1 DESKTOP Chính Hãng 250,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO YOGA HOME 900 27 Uy Tín 210,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One IDEACENTRE A300/A310 Chính Hãng 330,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One IDEACENTRE HORIZON Gía Sinh Viên 390,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO 300 – C20 00 Chính Hãng 210,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO AIO C240 Uy Tín 360,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO AIO C340-1889 Lấy Liền 230,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO AIO C340-6134 Hcm 230,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO AIO C340-7627 Hcm 380,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính LENOVO AIO C340-7628 Uy Tín 400,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO AIO C440-5892 Uy Tín 240,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO C20
Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Kính – Cảm Ứng All in One LENOVO được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !