Bảng Giá Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI AE2210  Chất Lượng 210,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI WIND TOP AE2280-008US Tại Quận 6 210,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI AE2240 Gía Rẻ 360,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI WIND TOP AE2420 Quận Phú Nhuận 240,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI ALL IN ONE WIND TOP AE2280 Lấy Liền 170,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI AG220 2PE (NON-TOUCH) Lấy Liền 190,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI AG220 2PE (TOUCH) Lấy Liền 350,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI AG240 2PE Chính Hãng 330,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI GAMING 24 6QD Hcm 350,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI GAMING 24 6QE Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI GAMING 24 6QE 4K Uy Tín 340,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI GAMING 24GE 2QE Chính Hãng 390,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI GAMING 24GE 2QE 4K Chất Lượng 170,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI AG270 2PE Lấy Liền 280,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI AG270 2QC Uy Tín 190,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI AG270 2QC 3K Gía Sinh Viên 220,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI AG270 2QE Lấy Liền 250,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI AG270 2QL Lấy Liền 350,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI AG2712A Lấy Liền 190,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI GAMING 27 6QE Chính Hãng 330,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI WIND TOP MSI AG2712 Quận Bình Thạnh 290,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI PRO 20 6M Hcm 390,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI PRO 20E 6NC Lấy Liền 160,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI PRO 20E 7NC Quận Thủ Đức 310,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI WIND TOP MSI AP2000 Chính Hãng 300,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI PRO 22E 6M Quận Thủ Đức 220,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI PRO 22E 7M Gía Sinh Viên 310,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI PRO 22E 7NC Uy Tín 260,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI PRO 24 6M Chất Lượng 310,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI PRO 24 6NC Hcm 350,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI PRO 24 7NC Gía Sinh Viên 370,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI GAMING 24 6QD (GTX 950M) Uy Tín 260,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI GAMING 24 6QE (GTX 960M) Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI GAMING 24 6QE 4K (GTX 960M) Uy Tín 270,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI GAMING 27 6QE (GTX 980M) Gía Sinh Viên 330,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI AG270 2QL (GTX 960M) Gía Sinh Viên 230,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI GAMING 24GE 2QE 4K (GTX 960M) Lấy Liền 250,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI GAMING 24GE 2QE (GTX 960M) Lấy Liền 310,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI AG270 2QC 3K (GTX 970M) Hcm 200,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI AG270 2QC (GTX 970M) Gía Sinh Viên 250,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI AG270 2QE (GTX 980M) Lấy Liền 190,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI AG270 2PC (GTX 870M) Chất Lượng 260,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI AG220 2PE (NON-TOUCH) (GTX 860M) Quận Thủ Đức 230,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI AG270 2PE (GTX 880M) Hcm 380,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI AG220 2PE (TOUCH) (GTX 860M) Quận Thủ Đức 230,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI AG240 2PE (GTX 860M) Hcm 170,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI PRO 20EX 7M Gía Bao Nhiêu 320,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI PRO 22E 6NC Quận Bình Thạnh 210,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI AC1900 Lấy Liền 330,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI AE201 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI AE202 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI AE2050 Quận Thủ Đức 230,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI AE220 5M Lấy Liền 230,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI ALL IN ONE WIND TOP AE1920 Lấy Liền 270,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI AP16 FLEX Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI AP1622E Hcm 370,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI AP200 Hcm 380,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI PRO 16 7M Chính Hãng 180,000 BH 9 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI PRO 16 FLEX Uy Tín 300,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI PRO 16B FLEX Gía Sinh Viên 230,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI PRO 20 6NC Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI PRO 20 7M Gía Sinh Viên 400,000 BH 6 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI PRO 20 7NC Lấy Liền 210,000 BH 3 Tháng
Thay Kính – Cảm Ứng Máy Tính MSI PRO 20E 4BW Lấy LiềnChat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Kính – Cảm Ứng All in One MSI được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !