Bảng Giá Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Điện Thoại Vivo

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo E1 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo E3 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo E5 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo S11 100,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo S12 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo S3 80,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo S6 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo S7 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo S9 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V1 120,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V1 Max 130,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V2 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V3 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V3 Max 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V5 100,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V5 Plus 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V5S 80,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V7 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V7 Plus 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V9 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo V9 Youth 120,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X1 130,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X1S 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X20 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X20 Plus 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X21 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X21I 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X3 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X3F 100,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X3L 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X3S 80,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X3V 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5F 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5 Max L 120,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5M 130,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5 Max 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5 Max+ 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5 Max F 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5 Max S 100,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5 Max V 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5 Pro 80,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5S 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X5V 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X6 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X6 Plus 120,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X6S 130,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X6S Plus 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X7 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X7 Plus 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X9 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X9 Plus 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X9S 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo X9S Plus 100,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Xplay 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Xplay 3S 80,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Xplay 5 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Xplay 5 Elite 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Xplay 5S 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Xplay 6 120,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Xplay 7 130,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Xshot 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y1 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y11 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y13 100,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y15 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y17 80,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y18L 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y19t 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y20 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y21 120,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y22 130,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y22iL 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y22L 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y23L 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y25 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y27 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y27L 70,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y28L 100,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y29L 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y31 80,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y31A 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y33 60,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y35 50,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y35A 120,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y37 130,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y3t 40,000
Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Vivo Y51 60,000Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Điện Thoại Vivo sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Điện Thoại Vivo được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Điện Thoại Vivo thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Mặt Kính – Cảm Ứng Điện Thoại Vivo được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !