Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP 23-P111D Hcm 250,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP 22-B235QE Hcm 290,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP 22-B315Z Lấy Liền 280,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP 24-E015XT Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP 24-E025T Gía Sinh Viên 390,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP 24-G230XT Hcm 340,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP ELITEONE 1000 G1 23.8 INCH Quận Phú Nhuận 220,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP ELITEONE 1000 G1 23.8 INCH TOUCH Chất Lượng 350,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP ELITEONE 1000 G1 27 INCH Chính Hãng 260,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP ELITEONE 1000 G1 34 INCH Lấy Liền 350,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP ELITEONE 800 Gía Rẻ 270,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP ELITEONE 800 G3 23.8 INCH Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP ELITEONE 800 G3 23.8 INCH – CUSTOMIZABLE Chất Lượng 390,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP ELITEONE 800 G3 23.8-INCH TOUCH Gía Sinh Viên 220,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP ELITEONE 800 G3 23.8-INCH TOUCH (ENERGY STAR) Gía Rẻ 360,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP ENVY 23 TOUCHSMART Hcm 360,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP ENVY 27-B145SE Hcm 380,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP ENVY- 27-B155QD Lấy Liền 320,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP ENVY- 27 – B120QD Chất Lượng 290,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP ENVY CURVED- 34-B015T Gía Sinh Viên 320,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP ENVY CURVED DESKTOP – 34 – B010QE Lấy Liền 360,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP OMNI 220-1028L Gía Sinh Viên 250,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP PAVILION 20 A223L Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP PAVILION 23-P017C Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP PAVILION 23-Q168D Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP PAVILION- 24-B240 Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP PAVILION- 24-B240QE Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP PAVILION 24-R035XT Chính Hãng 260,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP PAVILION 24-R045QE Hcm 380,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP PAVILION 24-R055SE Quận Phú Nhuận 360,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP PAVILION 24-X015Z Tại Quận 10 210,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP PAVILION 24-X025XT Gía Rẻ 230,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP PAVILION 24-X035QE Chính Hãng 250,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP PAVILION 27-A210T Uy Tín 230,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP PAVILION 27-A230 Chất Lượng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP PAVILION 27-A240SE Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP PAVILION 27-R025XT Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP PAVILION 27-R035ST Uy Tín 190,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP PAVILION 27-R045QE Gía Rẻ 300,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP PAVILION 27-R055SE Chính Hãng 340,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP PAVILION 24-A210 Chất Lượng 330,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP PAVILION TOUCHSMART 23 Gía Sinh Viên 240,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP PRO 4300 Chính Hãng 310,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP PROONE 400 G1 Hcm 350,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP PROONE 400 G3 20-INCH CUSTOMIZABLE Gía Rẻ 350,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP PROONE 400 G3 20-INCH NON-TOUCH  Chính Hãng 310,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP PRO ONE 600 G1 Chính Hãng 300,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP TOUCHSMART 420T Lấy Liền 360,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP TOUCHSMART 520-1140D Chính Hãng 210,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP TOUCHSMART 520-2500S Hcm 280,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP TOUCHSMART 520-2600S Hcm 320,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP TOUCHSMART 600-1155 Lấy Liền 270,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP TOUCHSMART 610 Uy Tín 310,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP TOUCHSMART 620-1170 Lấy Liền 270,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP TOUCHSMART 620-1188D Gía Rẻ 310,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính PC HP PROONE Chất Lượng 310,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP 18-5010L Gía Rẻ 200,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP 20-C210 Lấy Liền 250,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP 20-C225T Gía Sinh Viên 340,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP 22-B225XT Uy Tín 180,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP 24-E005Z Hcm 240,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP 24-E035P Gía Sinh Viên 390,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP AIO 6000 PRO Uy Tín 360,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP ANDALE 220-1128L Chính Hãng 330,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP ELITEONE 800 G3 23.8 INCH Lấy Liền 330,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính HP ENVY CURVED – 34-B025XT Chính Hãng 320,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP ENVY RECLINE 23″ Chính Hãng 350,000Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One HP được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !