Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One AIO THINKCENTRE EDGE 72Z Lấy Liền 200,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính  LENOVO THINKCENTRE CHROMEBOX Quận Bình Thạnh 150,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính IDEACENTRE A700 Chính Hãng 320,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính IDEACENTRE A720 Uy Tín 250,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO A540  Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO A740  Gía Rẻ 260,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO AIO C340-2292 Lấy Liền 150,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO AIO C340-7597 Quận Phú Nhuận 220,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO AIO C440-7595 Lấy Liền 330,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO B340 Hcm 280,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO C20-30  Gía Sinh Viên 290,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO C320-MULTI TOUCH Chất Lượng 400,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO C320-NONE TOUCH Chính Hãng 280,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO C340 Tại Quận 6 310,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO C355  Hcm 260,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO C360  Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO C40-30  Lấy Liền 370,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO C440  Gía Sinh Viên 220,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO C440 TOUCH  Quận Phú Nhuận 190,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO C470  Quận Thủ Đức 250,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO C50-30  Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO C560  Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO HORIZON 2S TABLE PC Chính Hãng 290,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO IDEA CENTRE B40-30 Lấy Liền 290,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO IDEA CENTRE C360 Tại Quận 10 390,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO IDEA CENTRE C40 Uy Tín 260,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO IDEA CENTRE C470 Lấy Liền 200,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO IDEA CENTRE M90Z Gía Rẻ 370,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO IDEACENTRE 510-23ISH Gía Rẻ 260,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO IDEACENTRE 510S Chất Lượng 360,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO IDEACENTRE 520S Tại Quận 10 180,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO IDEACENTRE 910 Uy Tín 230,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO IDEACENTRE B320  Gía Sinh Viên 260,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO IDEACENTRE B340  Gía Sinh Viên 350,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO IDEACENTRE B40-30  Chính Hãng 380,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO IDEACENTRE B520E   Hcm 290,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO IDEACENTRE B540  Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO IDEACENTRE B540P Chính Hãng 260,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO IDEACENTRE B550 TOUCH  Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO IDEACENTRE B750  Gía Sinh Viên 200,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO IDEACENTRE C40-30 Gía Sinh Viên 230,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO IDEACENTRE C50-30 Chất Lượng 210,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO IDEACENTRE Y910-27ISH Lấy Liền 230,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO S500Z Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO THINKCENTER E63Z Quận Phú Nhuận 170,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO THINKCENTRE M700Z Chính Hãng 290,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO THINKCENTRE M73Z Lấy Liền 230,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO THINKCENTRE M800Z Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO THINKCENTRE M810Z Hcm 380,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO THINKCENTRE M900Z Gía Sinh Viên 310,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO THINKCENTRE M910Z Lấy Liền 210,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO THINKCENTRE X1 Hcm 190,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO THINKCENTRE X1 DESKTOP Gía Bao Nhiêu 310,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO YOGA HOME 900 27 Uy Tín 280,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One IDEACENTRE A300/A310 Lấy Liền 300,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính IDEACENTRE HORIZON Chính Hãng 220,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO 300 – C20 00 Gía Sinh Viên 350,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO AIO C240 Gía Rẻ 260,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO AIO C340-1889 Gía Rẻ 280,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO AIO C340-6134 Gía Sinh Viên 210,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính LENOVO AIO C340-7627 Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO AIO C340-7628 Hcm 170,000Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One LENOVO được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !