Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI AE2210  Uy Tín 370,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI WIND TOP AE2280-008US Gía Sinh Viên 180,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI AE2240 Hcm 320,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI WIND TOP AE2420 Gía Rẻ 220,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI ALL IN ONE WIND TOP AE2280 Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI AG220 2PE (NON-TOUCH) Chính Hãng 330,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI AG220 2PE (TOUCH) Chất Lượng 330,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI AG240 2PE Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI GAMING 24 6QD Gía Rẻ 330,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI GAMING 24 6QE Chính Hãng 320,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI GAMING 24 6QE 4K Tại Quận 9 360,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI GAMING 24GE 2QE Gía Sinh Viên 280,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI GAMING 24GE 2QE 4K Chất Lượng 340,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI AG270 2PE Hcm 180,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI AG270 2QC Lấy Liền 400,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI AG270 2QC 3K Hcm 270,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI AG270 2QE Tại Quận 2 270,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI AG270 2QL Chính Hãng 250,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI AG2712A Uy Tín 390,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI GAMING 27 6QE Lấy Liền 230,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI WIND TOP MSI AG2712 Chính Hãng 240,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI PRO 20 6M Lấy Liền 350,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI PRO 20E 6NC Hcm 400,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI PRO 20E 7NC Uy Tín 310,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI WIND TOP MSI AP2000 Chính Hãng 310,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI PRO 22E 6M Lấy Liền 340,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI PRO 22E 7M Chính Hãng 360,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI PRO 22E 7NC Lấy Liền 240,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI PRO 24 6M Uy Tín 200,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI PRO 24 6NC Lấy Liền 160,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI PRO 24 7NC Gía Rẻ 220,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI GAMING 24 6QD (GTX 950M) Hcm 340,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI GAMING 24 6QE (GTX 960M) Gía Rẻ 390,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI GAMING 24 6QE 4K (GTX 960M) Lấy Liền 300,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI GAMING 27 6QE (GTX 980M) Gía Sinh Viên 390,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI AG270 2QL (GTX 960M) Hcm 400,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI GAMING 24GE 2QE 4K (GTX 960M) Chính Hãng 210,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI GAMING 24GE 2QE (GTX 960M) Chất Lượng 300,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI AG270 2QC 3K (GTX 970M) Gía Rẻ 400,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI AG270 2QC (GTX 970M) Tại Quận 11 310,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI AG270 2QE (GTX 980M) Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI AG270 2PC (GTX 870M) Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI AG220 2PE (NON-TOUCH) (GTX 860M) Quận Tân Phú 270,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI AG270 2PE (GTX 880M) Gía Rẻ 250,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI AG220 2PE (TOUCH) (GTX 860M) Chính Hãng 340,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI AG240 2PE (GTX 860M) Chính Hãng 370,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI PRO 20EX 7M Uy Tín 380,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI PRO 22E 6NC Chất Lượng 320,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI AC1900 Chính Hãng 190,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI AE201 Chính Hãng 330,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI AE202 Gía Sinh Viên 310,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI AE2050 Chất Lượng 230,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI AE220 5M Lấy Liền 260,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI ALL IN ONE WIND TOP AE1920 Lấy Liền 180,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI AP16 FLEX Hcm 330,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI AP1622E Uy Tín 240,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI AP200 Uy Tín 240,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI PRO 16 7M Lấy Liền 180,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI PRO 16 FLEX Gía Sinh Viên 240,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Máy Tính MSI PRO 16B FLEX Quận Phú Nhuận 370,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI PRO 20 6NC Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI PRO 20 7M Chính Hãng 240,000 BH 12 ThángChat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD All in One MSI được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !