Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD  iMac MA199 Lấy Liền 200,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD  iMac MB200 Tại Quận 1 110,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD  iMac MB325  Chất Lượng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD  iMac MB391 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD  iMac MD095 Gía Sinh Viên 140,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac M9248 Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac M9249 Gía Rẻ 100,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac M9250 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac M9363 Lấy Liền 180,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac M9823 Tại Quận 7 170,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac M9824 Quận Bình Thạnh 180,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac M9843 Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac M9844 Gía Rẻ 140,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac M9845 Gía Rẻ 130,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MA063 Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MA064 Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MA200 Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MA406 Quận Phú Nhuận 130,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MA456 Chất Lượng 130,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MA589 Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MA590 Gía Rẻ 120,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MA710 Lấy Liền 120,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MA876  Gía Rẻ 130,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MA877 Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MB199 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MB201 Lấy Liền 120,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MB322 Hcm 120,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MB323  Lấy Liền 130,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MB324  Uy Tín 160,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MB388 Uy Tín 170,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MB393 Gía Rẻ 160,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MB398 Uy Tín 110,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MB417 Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MB418 Tại Quận 11 190,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MB419 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MB420 Lấy Liền 110,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MB950 Chất Lượng 180,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MB952  Hcm 190,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MB953 Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MC019 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MC020 Gía Sinh Viên 170,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MC021 Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MC022 Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MC309 Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MC413 Gía Rẻ 170,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MC508 Gía Rẻ 160,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MC509 Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MC510 Quận Thủ Đức 130,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MC511  Gía Rẻ 150,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MC812 Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MC813 Gía Rẻ 110,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MC814 Tại Quận 6 180,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MD093 Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MD094 Hcm 200,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MD096 Hcm 150,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac ME086 Hcm 160,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac ME087 Uy Tín 150,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac ME088 Quận Bình Thạnh 130,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac ME089 Hcm 140,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MF883 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac MG022 Lấy Liền 170,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac 27 5K – MNE92SA/A Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac 27 5K – MNED2SA/A  Tại Quận 10 140,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac 21.5 – MMQA2SA/A Hcm 160,000 BH 12 ThángChat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD iMac được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !