Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – SSD Laptop ACER

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER 4738G Tại Quận 2 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER 4745G Tại Quận 10 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER 4810T Quận Thủ Đức 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER 4820T Quận Thủ Đức 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER 5742G Gía Bao Nhiêu 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER AO756 Tại Quận 3 20,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 1410 Quận Tân Phú 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 2920 Tại Quận 9 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 2930 Quận Bình Thạnh 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 3600 Tại Quận 12 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 3620 Gía Bao Nhiêu 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 3650 Quận Thủ Đức 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 3680 Lấy Liền 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 3810 Tại Quận 5 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 3820 Tại Quận 10 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 3830 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 3880 Chất Lượng 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4230 Tại Quận 8 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4250 Lấy Liền 20,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4251 Quận Thủ Đức 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4252 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4253 Quận Tân Phú 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4253G Quận Phú Nhuận 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4310 Tại Quận 4 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4315 Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4320 Gía Rẻ 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4330 Tại Quận 4 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4332 Tại Quận 12 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4336 Tại Quận 10 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4339 Tại Quận 8 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4339  Tại Quận 6 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4349 Quận Phú Nhuận 20,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4350G Quận Tân Phú 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4352 Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4410 Tại Quận 10 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4430 Tại Quận 9 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4520 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4520G Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4530 Tại Quận 2 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4535 Quận Bình Thạnh 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4540 Tại Quận 9 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4551 Tại Quận 3 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4551G Gía Bao Nhiêu 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4552 Tại Quận 12 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4553 Tại Quận 12 20,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4560 Tại Quận 5 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4560G Tại Quận 10 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4625 Chất Lượng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4710 Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4710G Lấy Liền 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4715Z Quận Phú Nhuận 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4720G Gía Bao Nhiêu 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4720GZ Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4720Z Tại Quận 5 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4730 Tại Quận 8 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4730Z Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4732Z Tại Quận 1 20,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4733 Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4733Z Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4735Z Uy Tín 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4735ZG Quận Thủ Đức 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4736 Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng ( HDD – SSD) cho Laptop ACER ASPIRE 4738 Tại Quận 4 40,000 BH
Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – SSD Laptop ACER sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – SSD Laptop ACER được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – SSD Laptop ACER thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – SSD Laptop ACER được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !