Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – SSD Laptop HP

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 1000 Tại Quận 3 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 10-J025TU Uy Tín 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 11-E110NR Chất Lượng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 13-R Hcm 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 13-U Tại Quận 12 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 14 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 15 NOTEBOOK PC Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 15 R012TX/J2C29PA Uy Tín 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 1540S Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 15-AE Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 15-B Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 15-D069WM Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 15J Gía Rẻ 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 15-J Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 15J-001 Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 15-K Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 15N Gía Rẻ 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 15P Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 15-P15-P085TX Hcm 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 15-P208NA Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 15-R042TU Hcm 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 15U Lấy Liền 30,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 17 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 200 Chất Lượng 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 2000 Tại Quận 1 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 2131 Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 2133 Chính Hãng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 2170 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 2230 Quận Bình Thạnh 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 240 G5 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 2530_P Uy Tín 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 2540P Gía Rẻ 60,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 2560 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 2740P Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 3340 Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 340 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 350 – G6G24PA/KTB Gía Sinh Viên 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 3500 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4012 Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4030 Lấy Liền 60,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4110S Lấy Liền 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 420 Gía Sinh Viên 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4200 Tại Quận 10 50,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4230S Chính Hãng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 430 Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 431 Gía Rẻ 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 432 Hcm 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4320 Tại Quận 3 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4321 Lấy Liền 50,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4325 Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4340 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 435 Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4403S Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4410 Quận Thủ Đức 30,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4411S Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4415S Chất Lượng 40,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4416S Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 442 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4420 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4421 Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4426 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4430S Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4431S Lấy Liền 30,000 BH 9 Tháng
Thay Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop HP 4440S Hcm 30,000Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – SSD Laptop HP sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – SSD Laptop HP được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – SSD Laptop HP thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng Giá Thay Ổ Cứng HDD – SSD Laptop HP được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !