Bảng Giá Thay Pin Laptop LG

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Thay Pin Laptop LG 11T740 Hcm 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LG 13Z935 Quận Tân Phú 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LG 13Z940 Hcm 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LG 13ZD940 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LG 13ZD940 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LG 14U530 Hcm 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LG A505 Chính Hãng 30,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LG A510 Uy Tín 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LG Aurora Xnote S430 Gía Rẻ 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LG Aurora Xnote S530 Gía Bao Nhiêu 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LG B530K Chất Lượng 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LG E500 Lấy Liền 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LG G.AX7HK Hcm 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LG GE3CK Gía Sinh Viên 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LG GH50K Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LG GRAM 13Z940 Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LG GRAM 13Z950 Gía Rẻ 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LG GRAM 13Z960 Gía Rẻ 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LG GRAM 13Z970 Tại Quận 7 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LG GRAM 13Z975 Uy Tín 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LG GRAM 14Z950 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LG GRAM 14Z960 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LG GRAM 14Z970 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LG GRAM 15Z950 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LG GRAM 15Z960 Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LG GRAM 15Z970 Uy Tín 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LG GRAM 15Z975 Hcm 40,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LG GT50K Gía Rẻ 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LG GX30K Chất Lượng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LG GX50K Tại Quận 7 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LG GX58K Gía Sinh Viên 70,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LG GX59K Uy Tín 60,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LG GX5GK Uy Tín 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LG GX5SK Gía Bao Nhiêu 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LG GX70K Chất Lượng 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LG GX7HK Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LG KH50K Gía Rẻ 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LG KT5DK Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LG KX50K Gía Sinh Viên 30,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LG LX10K Gía Rẻ 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LG LX15K Gía Rẻ 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LG LX1FK Chính Hãng 40,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LG LX20K Chất Lượng 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LG MFS5L Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LG P220 Chính Hãng 30,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LG P300 Lấy Liền 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LG PH70K Hcm 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LG PH7OK Chất Lượng 70,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LG PT70K Lấy Liền 70,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LG RFLGL Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LG S900 Gía Sinh Viên 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LG UT50K Chính Hãng 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LG Xnote A530 Hcm 30,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LG Xnote N450 Lấy Liền 50,000 BH 6 Tháng
Thay Pin Laptop LG Xnote N550 Quận Thủ Đức 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LG Xnote P210 Uy Tín 40,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LG XNote P330 Gía Sinh Viên 50,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LG Xnote R405 Tại Quận 10 40,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LG Xnote Z330 Chất Lượng 50,000 BH 9 Tháng
Thay Pin Laptop LG Xnote Z350 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LG Xnote Z430 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Thay Pin Laptop LG Xnote Z450 Gía Sinh Viên 60,000 BH 3 Tháng
Thay Pin Laptop LG X Note R400 Lấy Liền 60,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.